{"data":[{"id":"1138","title":"NC Updates in Nov.4","created":"11.02"},{"id":"1136","title":"Server Merger on Nov 1, 2016","created":"11.02"},{"id":"1134","title":"Server Merger on Oct 10, 2016","created":"10.09"},{"id":"1131","title":"Server Merger on Aug 22, 2016","created":"08.21"},{"id":"1129","title":"Ninja Classic - Update Preview","created":"08.02"},{"id":"1127","title":"Server Merger on Aug 1, 2016","created":"07.29"},{"id":"1124","title":"Five Kages Event Strategy","created":"07.19"},{"id":"1122","title":"About the closure of 1377.com","created":"07.06"},{"id":"1120","title":"Server Merger on July 6, 2016","created":"07.05"},{"id":"1118","title":"Server Maintenance Notice","created":"05.31"},{"id":"1117","title":"Server Merger on May 31, 2016","created":"05.30"},{"id":"1114","title":"NC Up dates in May","created":"05.18"},{"id":"1112","title":"Server Merger on May 6, 2016","created":"05.05"},{"id":"1110","title":"April Updates","created":"04.20"},{"id":"1108","title":"Server Merger on April 20, 2016","created":"04.18"}],"page":"Prev<\/a>\n1<\/a>\n2<\/a>\n3<\/a>\n4<\/a>\n5<\/a>\n6<\/a>\n7<\/a>\n8<\/a>\n9<\/a>\n10<\/a>\nNext<\/a>"}